Công ty TNHH công nghệ môi trường và tự động hóa Minh Tân

TCVN 5944-1995 Tiêu chuẩn chất lượng nước ngầm

admin 15 tháng 12 năm 2016
Tiêu chuẩn này áp dụng để đánh giá chất lượng của một nguồn nước ngầm, để giám sát tình trạng ô nhiễm nước ngầm trong một khu vực xác định. Chất lượng nước - Tiêu chuẩn chất lượng nước ngầm. (TCVN 5944-1995) Water quality - Ground water quality standard.

1     Phạm vi ứng dụng.

1.1      Tiêu chuẩn này quy định giới hạn các thông số và nồng độ cho phép của các chất ô nhiễm trong nước ngầm.

1.2      Tiêu chuẩn này áp dụng để đánh giá chất lượng của một nguồn nước ngầm, để giám sát tình trạng ô nhiễm nước ngầm trong một khu vực xác định.

2     Giá trị giới hạn.

2.1    Danh mục các thông số, chất ô nhiễm và mức giới hạn cho phép của chúng trong nước ngầm được nêu trong bảng.

2.2    Phương pháp lấy mẫu, phân tích, tính toán, xác định từng thông số và nồng độ cụ thể được quy định trong các TCVN tương ứng.

Giá trị giới hạn cho phép của các thông số và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước ngầm.

TT

Thông  số

Đơn vị

Giá trị giới hạn

1

pH

 

6,5 đến 8,5

2

Màu

Pt - Co

5 đến 50

3

Độ cứng (tính theo CaCO3)

mg/l

300 đến 500

4

Chất rắn tổng hợp

mg/l

750 đến 1500

5

Arsen

mg/l

0,05

6

Cadimi

mg/l

0,01

7

Clorua

mg/l

200 đến 600

8

Chì

mg/l

0,05

9

Crom (VI)

mg/l

0,05

10

Xianua

mg/l

0,01

11

Đồng

mg/l

1,0

12

Florua

mg/l

1,0

13

Kẽm

mg/l

5,0

14

Mangan

mg/l

0,1 đến 0,5

15

Nitrat

mg/l

45

16

Phenola

mg/l

0,001

17

Sắt

mg/l

1 đến 5

18

Sunfat

mg/l

200 đến 400

19

Thuỷ ngân

mg/l

0,001

20

Selen

mg/l

0,01

21

Fecal coli

MPN/100 ml

Không

22

Coliform

MPN/100 ml

3

 
                                          ---------------------------------------------
Tag:

Liên Hệ

Chú ý: các mục có dấu * là bắt buộc, Yêu cầu sẽ được sử lý trong vòng 12h. Thanks

CopyRight 2017 ©. Minh tân ETA